Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Murstein, stykk, 1000

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 3 0
2 1760 3 0
3 1761 3 34
4 1762 3 9
5 1763 3 12
6 1764 2 79
7 1765 3 58
8 1766 3 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.