Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

NATURAL ICE [NATURIS] - Annual export price, by steam only from 1900 - P3_2, register ton, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 2 48
2 1867 1 13
3 1868 1 42
4 1869 1 24
5 1870 1 6
6 1871 1 7
7 1872 1 24
8 1873 1 111
9 1874 2 48
10 1875 1 51
11 1876 1 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.