Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_3, spann, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1852 32
2 1854 37
3 1864 35
4 1865 35
5 1866 39
6 1867 41
7 1868 42
8 1869 40
9 1870 36
10 1871 38
11 1874 48
12 1875 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.