Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

OATS [HAVRE] - Oats - H3_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 56
2 1826 1 118
3 1827 2 42
4 1828 1 55
5 1829 1 64
6 1830 1 57
7 1831 2 34
8 1832 1 110
9 1833 1 33
10 1834 1 12
11 1835 1 71
12 1836 1 77
13 1837 1 105
14 1838 2 18
15 1839 2 9
16 1840 1 112
17 1841 1 24
18 1842 1 18
19 1845 1 42
20 1846 1 80
21 1847 2 88
22 1851 2 24
23 1852 2 25
24 1856 2 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.