Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

OATS [HAVRE] - Oats Baltic (Ost-See) - H3_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 89
2 1768 1 60
3 1769 1 35
4 1770 1 41
5 1771 1 77
6 1773 1 29
7 1774 1 19
8 1775 1 29
9 1776 1 30
10 1777 1 25
11 1778 1 34
12 1779 1 40
13 1780 1 41
14 1781 1 47
15 1782 2 8
16 1783 2 14
17 1784 2 11
18 1785 1 89
19 1786 2 10
20 1787 1 60
21 1788 1 40
22 1789 1 54
23 1792 1 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.