Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1827 2 42
2 1830 2 0
3 1832 2 36
4 1835 1 108
5 1836 1 96
6 1837 1 70
7 1838 2 0
8 1839 2 13
9 1840 2 11
10 1841 1 73
11 1842 1 55
12 1843 1 59
13 1844 1 65
14 1848 1 90
15 1849 1 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.