Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1847 2 111
2 1852 2 24
3 1854 2 28
4 1855 2 79
5 1856 2 71
6 1860 2 12
7 1861 2 12
8 1862 1 108
9 1863 1 111
10 1864 1 68
11 1865 1 81
12 1866 2 36
13 1867 2 12
14 1868 2 56
15 1870 1 72
16 1871 2 30
17 1873 1 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.