Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Ost, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden Kristiansand Mandal Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 48 48
2 1737 24 24
3 1738 40 40
4 1739 52 52
5 1740 50 50
6 1742 72 72
7 1743 61 61
8 1744 71 71
9 1745 74 74
10 1746 72 72
11 1747 73 73
12 1748 72 72
13 1749 48 48
14 1750 48 48
15 1751 92 92
16 1752 62 72 62 72
17 1753 62 72 62 72
18 1754 56 66 56 66
19 1755 56 72 56 72
20 1757 72 65 1 0 69 83
21 1758 72 64 1 0 69 80
22 1759 75 1 3 75 1 3
23 1760 1 11 1 11
24 1761 1 8 1 8
25 1762 1 3 1 3
26 1763 1 13 1 13
27 1764 1 6 1 6
28 1765 1 0 1 19 1 11
29 1766 72 84 72 1 9 1 1 1 3

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 48
2 1745 40
3 1746 36
4 1747 36
5 1748 36
6 1749 36
7 1750 36
8 1751 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.