Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Ost, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Fredrikstad Holmestrand Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 64 64 64
2 1737 48 48
3 1738 64 64
4 1739 64 64
5 1740 68 72 64 64 66 68
6 1741 64 93 88
7 1742 77 79 77 79
8 1743 80 62 64
9 1744 72 64 71
10 1745 86 51 71
11 1746 75 75
12 1747 72 64 71
13 1748 78 1 0 79
14 1749 79 1 0 80
15 1750 88 88
16 1751 65 64 65
17 1752 75 56 64 72 73
18 1753 1 9 64 1 4
19 1754 10 0 10 0
20 1758 64 48 56
21 1759 1 16 1 16
22 1761 80 80
23 1766 1 0 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.