Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Ost, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand Kristiansand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 3 72 3 72
2 1763 75 0 75 0
3 1764 8 32 8 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.