Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Ost, fåre-, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1751 72
2 1752 72
3 1753 72
4 1754 72
5 1755 72
6 1757 72
7 1758 72
8 1759 72
9 1760 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.