Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Ost, ku-, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1751 48
2 1752 63
3 1753 60
4 1754 60
5 1755 60
6 1757 60
7 1758 60
8 1759 60
9 1760 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.