Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PAPER [PAPIR] - Packing paper, annual export price - K7_2, tonn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1867 119 118
2 1868 120 3
3 1869 180 16
4 1870 179 117
5 1871 179 114
6 1872 103 108
7 1873 104 5
8 1874 99 117
9 1875 100 0
10 1876 100 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.