Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1865 4 51
2 1866 4 70
3 1867 5 43
4 1868 5 80
5 1869 5 4
6 1870 4 56
7 1871 4 74
8 1872 4 78
9 1873 4 79
10 1874 5 77
11 1875 5 88
12 1876 5 54

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.