Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 34 0
2 1816 60 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 12 0
2 1822 6 0
3 1823 6 60
4 1824 4 96
5 1825 3 24
6 1826 4 0
7 1827 7 0
8 1828 6 0
9 1829 5 0
10 1830 7 0
11 1831 8 0
12 1832 6 0
13 1833 6 0
14 1834 4 96
15 1835 4 96
16 1836 4 0
17 1837 4 96
18 1838 5 48
19 1839 5 24
20 1840 5 72
21 1841 4 96
22 1842 4 96
23 1843 4 48
24 1844 4 72
25 1845 5 48
26 1846 5 72
27 1847 7 96
28 1848 5 0
29 1849 4 48
30 1850 4 96
31 1851 4 96
32 1852 5 48
33 1853 5 72
34 1854 6 96
35 1855 5 96
36 1856 7 0
37 1857 5 72
38 1858 6 24
39 1859 6 0
40 1860 5 72
41 1861 6 24
42 1862 5 72
43 1863 5 24
44 1864 5 24
45 1865 5 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.