Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 2 68
2 1826 4 54
3 1827 4 90
4 1828 3 60
5 1829 3 66
6 1830 4 64
7 1831 5 47
8 1832 4 67
9 1833 3 54
10 1834 2 118
11 1835 3 11
12 1836 3 47
13 1837 3 40
14 1838 3 86
15 1839 3 88
16 1840 3 76
17 1841 3 22
18 1844 3 47
19 1845 3 65
20 1846 4 27
21 1847 4 90
22 1850 3 24
23 1851 3 60
24 1852 3 110
25 1853 4 119
26 1854 5 69
27 1855 4 92
28 1856 5 23
29 1859 4 24
30 1860 5 21
31 1861 4 48
32 1862 4 72
33 1870 5 42
34 1871 5 61
35 1872 5 112

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.