Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PETROLEUM [PETROLUEM] - Paraffine oil - M5_3, kanner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 23
2 1871 21
3 1872 19
4 1873 19
5 1874 16
6 1875 15
7 1876 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.