Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PETROLEUM [PETROLUEM] - Petroleum 120 - M5_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 16
2 1870 15
3 1871 15
4 1872 14
5 1873 13
6 1874 9
7 1875 9
8 1876 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.