Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

PYRITES [SVOVELKIS] - Annual export price - P4_2, tonn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 5 0
2 1867 4 78
3 1868 3 72
4 1869 3 72
5 1870 3 72
6 1871 4 48
7 1872 4 0
8 1873 4 0
9 1874 4 72
10 1875 4 0
11 1876 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.