Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Pepperkaker, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 5 4
2 1760 5 4
3 1761 4 94
4 1762 5 40
5 1763 5 27
6 1764 5 33
7 1765 5 41
8 1766 5 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.