Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot, tylfter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1745 7 24 8 0
2 1747 6 0 7 0
3 1752 7 0
4 1753 7 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.