Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot, tylfter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1745 6 0 7 0
2 1752 4 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.