Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot, tylfter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1746 7 0 8 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.