Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot, tylfter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1753 6 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.