Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planker, eik, 20-24 fot, 2 1/4 tommer, små skipsplanker, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1739 6 0 6 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.