Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planker, eik, vrak, 16-17 fot, 1 1/2 tommer, tylfter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1742 4 0 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.