Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Planker, furu, 9 til 12 fot lange, 2 tommer tykke, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1736 14 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.