Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Råskjær, knippet, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 18 24
2 1816 23 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 47 83
2 1815 12 3

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 20 27
2 1816 26 93

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 58 60
2 1815 14 33

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.