Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RAISINS [ROSINER] - Currants - E6_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 16
2 1842 14
3 1843 12
4 1844 12
5 1845 11
6 1846 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.