Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 6
2 1826 6
3 1827 7
4 1830 7
5 1836 7
6 1837 7
7 1839 6
8 1840 6
9 1841 6
10 1842 6
11 1843 7
12 1844 5
13 1845 8
14 1846 7
15 1847 7
16 1848 8

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.