Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 13
2 1826 13
3 1827 12
4 1828 13
5 1829 13
6 1830 12
7 1834 11
8 1836 12
9 1837 11
10 1838 10
11 1839 10
12 1840 10
13 1841 9
14 1842 7
15 1843 7
16 1844 8
17 1845 10
18 1846 8
19 1847 8
20 1848 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.