Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 10
2 1826 10
3 1827 12
4 1828 12
5 1829 11
6 1830 10
7 1831 11
8 1832 11
9 1833 10
10 1834 9
11 1835 9
12 1836 9
13 1837 9
14 1838 11
15 1839 11
16 1840 10
17 1841 8
18 1842 8
19 1843 8
20 1844 7
21 1845 9
22 1846 9
23 1847 9
24 1848 9
25 1850 8
26 1852 8
27 1856 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.