Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_4, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1829 11
2 1830 10

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.