Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

ROE [ROGN] - Roe second - D7_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1863 6 60
2 1867 6 0
3 1868 6 55
4 1869 9 61
5 1870 6 73
6 1871 5 91
7 1872 5 100
8 1873 9 0
9 1874 11 0
10 1875 7 35
11 1876 8 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.