Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

ROLLED OATS [HAVREGRYN] - Rolled oats unspecified (see notes) - A7_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1875 1 48
2 1876 1 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.