Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Archangel - A1_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1785 3 56
2 1786 3 87
3 1787 4 0
4 1789 3 80
5 1795 5 48
6 1801 6 0
7 1802 6 24
8 1803 6 49
9 1805 7 19
10 1806 7 57
11 1807 8 89
12 1808 11 83
13 1809 15 16
14 1810 16 75
15 1811 29 68
16 1812 56 3

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 35 76

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 5 24
2 1820 4 44
3 1821 2 108
4 1855 3 102
5 1856 5 50
6 1857 4 88
7 1858 3 64
8 1859 3 25
9 1860 3 21
10 1869 4 0
11 1876 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.