Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Black Sea - A1_30, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1865 3 62
2 1866 3 66
3 1867 4 74
4 1868 5 30
5 1869 4 0
6 1870 3 70
7 1871 3 71
8 1872 3 68
9 1873 4 10
10 1874 4 24
11 1875 3 62
12 1876 3 74

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.