Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Danish (Jutland) - A1_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 2 52
2 1769 2 48
3 1773 2 80
4 1774 2 10
5 1775 2 68
6 1776 2 50
7 1777 1 95
8 1778 2 24
9 1779 2 42
10 1780 2 15
11 1781 2 40
12 1782 3 54
13 1783 2 83
14 1784 3 47
15 1785 3 0
16 1787 3 64
17 1788 3 24
18 1789 4 28
19 1790 4 32
20 1791 2 81
21 1792 2 90
22 1793 3 53
23 1794 3 48
24 1795 6 77
25 1796 3 61
26 1797 2 90
27 1798 3 13
28 1799 3 42
29 1800 6 41
30 1801 6 0
31 1802 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.