Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Danish (Lolland) - A1_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1791 2 48
2 1793 3 20
3 1794 3 0
4 1795 4 48
5 1796 3 4
6 1797 2 39
7 1798 2 40
8 1799 3 53
9 1800 5 43
10 1801 6 24
11 1802 4 40

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.