Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Danish - A1_35, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 2 27
2 1826 3 56
3 1827 4 7
4 1828 3 42
5 1829 3 108
6 1830 4 17
7 1831 5 16
8 1832 3 111
9 1833 3 29
10 1834 3 9
11 1835 3 2
12 1836 2 103
13 1837 3 25
14 1838 3 74
15 1839 3 56
16 1840 3 17
17 1841 3 15
18 1842 3 29
19 1843 2 103
20 1844 2 73
21 1845 3 24
22 1846 4 12
23 1847 5 69
24 1848 3 32
25 1850 2 79
26 1851 3 41
27 1853 4 37
28 1854 4 104
29 1856 5 102
30 1859 3 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.