Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Flemish - A1_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1807 8 60
2 1810 16 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1814 46 31

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.