Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - French - A1_19, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1870 3 79
2 1873 3 116
3 1875 4 17
4 1876 3 98

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.