Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Galatz & Ibraila - A1_13, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1855 5 36
2 1856 4 93
3 1867 3 72
4 1868 4 98
5 1869 3 108
6 1870 3 50
7 1873 3 60
8 1875 3 60
9 1876 3 55

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.