Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Latvia - A1_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 81
2 1768 2 82
3 1769 2 78
4 1770 2 72
5 1771 3 95
6 1773 2 91
7 1774 2 71
8 1775 3 42
9 1776 3 10
10 1777 2 65
11 1778 2 64
12 1779 2 49
13 1780 2 64
14 1781 3 36
15 1782 4 3
16 1783 3 10
17 1784 3 63
18 1785 3 57
19 1786 4 8
20 1787 4 11
21 1788 4 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.