Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Libau - A1_20, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1873 3 72
2 1875 3 60
3 1876 3 93

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.