Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Memel - A1_12, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1854 3 114
2 1863 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.