Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Nicolaiev - A1_17, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1868 4 47
2 1871 3 48
3 1872 3 48
4 1873 3 118
5 1874 3 114
6 1875 3 50
7 1876 3 114

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.