Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Odessa - A1_10, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1846 4 63
2 1847 4 65
3 1848 3 76
4 1849 2 108
5 1851 3 28
6 1852 3 43
7 1853 3 106
8 1854 4 65
9 1855 5 12
10 1856 5 60
11 1858 3 24
12 1859 3 19
13 1860 3 56
14 1861 3 96
15 1862 4 3
16 1863 3 77
17 1864 3 16
18 1865 3 34
19 1866 3 66
20 1867 4 75
21 1868 5 34
22 1869 3 99
23 1870 3 51
24 1871 3 57
25 1872 3 54
26 1873 3 106
27 1874 4 11
28 1875 3 54
29 1876 3 58

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.