Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Prussian - A1_29, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1865 3 83
2 1866 3 100
3 1867 5 15
4 1868 5 40
5 1869 4 59
6 1870 3 94
7 1871 3 118
8 1872 4 12
9 1873 4 98
10 1874 4 107
11 1875 4 19
12 1876 4 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.