Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Riga & Libau - A1_31, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1869 3 92
2 1870 3 36
3 1871 3 50
4 1872 3 53
5 1873 3 113
6 1874 3 112
7 1875 3 63
8 1876 3 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.